De sterke samenwerking tussen Cosis en Van Breda

Het Albireo-concept is de basis van de samenwerking tussen Cosis en Van Breda.

Cosis is dé hulpverlener in Groningen en Drenthe voor kwetsbare mensen met een verstandelijke en/of psychische beperking. Met 3700 medewerkers en 1500 vrijwilligers zorgen zij ervoor dat deze mensen grip krijgen op hun leven. Tot op het heden heeft Van Breda diverse opdrachten voor Cosis uitgevoerd, zoals epilepsiemeldingen en andere alarmeringssystemen, om Cosis daarin te steunen. Van de ruim 200 locaties maken 30 locaties al gebruik van de producten van Van Breda.

Op deze locaties heeft Van Breda het zogenoemde Albireo-concept voor Cosis. Dit concept biedt standaardisatie maar levert tegelijkertijd maatwerk. Met standaardisatie bedoelen we de standaard Albireo infrastructuur welke overal het zelfde is, terwijl de functionaliteit van de zorgoproep en domotica aangepast wordt aan de doelgroep en zorgprocessen op de locatie. Verschillende functies kunnen worden ingezet, maar het resultaat zal altijd hetzelfde zijn: het creëren van mogelijkheden om mensen prettig en efficiënt te laten werken in de zorg. De behoeften van de doelgroep (de gebruikers van Albireo en de zorg) wordt via het Albireo-concept stapsgewijs behandeld:   

  • Van Breda bekijkt wat de doelgroep nodig heeft
  • Een projectleider en een woonzorgconsulent zorgen voor de intake en kijken naar de functionele eisen van de desbetreffende groep en communiceert dit met Cosis
  • Installering & instructie
  • Evaluatie & nazorg

Bij Cosis is gebleken dat de wensen van de doelgroep aanzienlijk variëren. Daarom is het voor deze samenwerking belangrijk dat alles goed wordt afgestemd. Zo wordt er bijvoorbeeld wekelijks overlegd over de voortgang van de projecten. Hiernaast kan Cosis door de uniforme infrastructuur eenvoudiger service verlenen bij storing en onderhoud. De jarenlange samenwerking met Cosis is een mooi voorbeeld van de werking van het Albireo-concept.

Voor meer informatie over het Albireo-concept van Van Breda verwijzen wij u graag naar: https://www.vanbreda.nl/onze-concepten/albireo-concept.html