Ons privacy beleid is aangepast

Vanaf 25 mei 2018 is de nieuwe privacywetgeving AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) van toepassing. Van Breda hecht grote waarde aan de privacy van haar relaties en gebruikers.

We willen u graag informeren over ons privacybeleid. Daarin staat beschreven hoe wij met uw persoonlijke gegevens omgaan. 

Een persoonsgegeven is elk gegeven over een persoon: informatie die direct over een persoon gaat, of die naar een persoon te herleiden is. Denkt u daarbij bijvoorbeeld aan naam, adres, woonplaats, e-mailadres, telefoonnummer, geboortedatum en geslacht.

Het ‘verwerken’ van persoonsgegevens betekent dat Van Breda persoonsgegevens verzamelt, opslaat, ordent, gebruikt en uiteindelijk ook weer verwijdert.

Van Breda gebruikt de gegevens om informatieverzoeken te kunnen verwerken, informatie met u te delen en om onze dienstverlening te verbeteren. 

Van Breda gaat zorgvuldig en professioneel om met uw privacy. We staan garant voor een betrouwbare en veilige verwerking van deze gegevens. 

Wij bewaren uw gegevens niet langer dan nodig is. Sommige gegevens bewaren wij omdat het op grond van financiële en/of fiscale verplichtingen nodig is. In dat geval bewaren wij uw gegevens zeven jaar en verwijderen of anonimiseren we ze na afloop van deze termijn.

Klik hier voor ons privacybeleid.

Heeft u nog vragen dan horen wij dit graag. U kunt ons telefonisch bereiken op 0575-568100 of een e-mail sturen naar avg@vanbreda.nl