Samenwerking met de Eurocom Groep

Op woensdag 13 juli heeft Martijn Schuurmans van De Eurocom Groep een training verzorgd voor de werknemers van Van Breda. Er is meteen een officieel moment aan gekoppeld om onze samenwerking te vieren.

Van Breda heeft zich aangesloten bij het Open Care Connect platform. Het Open Care Connect platform maakt het mogelijk om door middel van een uniek samenwerkingsverband de zorgmarkt te voorzien van volledige oplossingen met betrekking tot zorgcommunicatie. Vele toonaangevende leveranciers bundelen hun kennis en maken gebruik van elkaars kracht om de juiste oplossing aan de zorginstelling te bieden.

Door de samenwerking aan te gaan met partners zoals Eurocom zijn wij in staat om aan de wensen en eisen van deze tijd te voldoen. 

Samenwerking Open Care Connect