Samenwerking Nationaal Ouderenfonds

Samen met het Nationaal Ouderenfonds gaan we voor warme thuiszorg en meer zelfstandigheid voor de ouderen en samenwerking met mantelzorger/zorgprofessional.

Helaas voor vele ouderen in Nederland is er onvoldoende zorg en aandacht vanuit de maatschappij. Bij dit soort problemen komt het Nationaal Ouderenfonds in actie. Zij werken aan een samenleving waarin iedere oudere telt en verbinden mensen en organisaties om samen eenzaamheid en kwetsbaarheid van deze ouderen aan te pakken.

Wij delen deze gedachtegang en de werkzaamheden die het Nationaal Ouderenfonds verricht en wij proberen om, naast onze eigen activiteiten, hier een extra bijdrage aan te leveren. Daarom doneren wij al jaren aan het Nationaal Ouderenfonds met Van Breda BV. Daarnaast zijn wij nu met DomusCure ook maatschappelijk partner!