Toepassing van woonzorgtechnologie op Het Nieuwe Feithenhof in Elburg

Ook Het Nieuwe Feithenhof in Elburg maakt gebruik van de woonzorgtechnologie van Van Breda.

In de zorg wordt gebruik gemaakt van woonzorgtechnologie. De alarmknop die iemand met zich meedraagt is alom bekend. Maar er worden steeds meer intelligente systemen ontwikkeld. Binnen de woonzorglocaties van WZU Veluwe wordt woonzorgtechnologie van Van Breda ingezet om de eigen regie en het betekenisvolle leven van cliënten te bevorderen. Het geeft gelegenheid om evenwicht te zoeken tussen kwaliteit van leven, bewegingsvrijheid, veiligheid en privacy. In de praktijk worden deze belangen vaak als tegengesteld ervaren, bijvoorbeeld de afweging tussen bewegingsvrijheid ten opzichte van veiligheid en privacy. Of de afweging om ’s nachts geen toezicht te houden, fysiek te controleren of observatie op afstand middels camerabeeld of uitluisteren. Per cliënt verschilt de uitkomst van de belangenafweging.

We spraken een Verzorgende IG, van een kleinschalige woonvorm in Het Nieuwe Feithenhof in Elburg. Zij werkt sinds de verbouwing met video-observaties in de woonstudio’s en met leefcirkels. ‘In de woonvorm wonen mensen met dementie. Om hen bewegingsvrijheid te geven werken wij met leefcirkels. Dit houdt in dat cliënten binnen een voor hen veilige cirkel kunnen gaan en staan waar ze willen. Wanneer iemand buiten de leefcirkel komt krijgen wij een berichtje op onze telefoon. Vanaf dat moment volgen wij de cliënt intensief.’ Ook over het gebruik van camera’s in de studio’s is de medewerker positief: ‘Ook door video-observaties in de studio heeft een cliënt meer bewegingsvrijheid. Bij gebruik wordt er per cliënt een zone ingesteld. Als de persoon in die zone komt, bijvoorbeeld direct naast het bed, krijgen wij een bericht op onze telefoon en kunnen we via de camera zien wat er gaande is. Het bevordert het slaapcomfort omdat wij ’s nachts niet onnodig komen kijken. Daarnaast komt het voor dat mensen met dementie ’s nachts het bed uitgaan, even rondlopen of in een stoel gaan zitten om vervolgens weer naar bed te gaan. Met video-observaties kunnen we dit volgen en storen we niet bij deze onderbreking. Natuurlijk bezoeken we de cliënt wel als de onderbreking te lang duurt.’

Privacy


Op basis van individuele omstandigheden, wensen en mogelijkheden van de cliënt, worden afspraken gemaakt over het inzetten van de best passende vorm van technologie. Dit wordt gedaan in samenspraak met de cliënt en of de vertegenwoordiger en met de huisarts of specialist ouderengeneeskunde. De gemaakte afspraken worden vastgelegd in het zorgplan en regelmatig geëvalueerd. Als de omstandigheden veranderen kan een andere inzet van technologie wenselijk zijn. Wanneer video-observatie geen toegevoegde waarde heeft en er wel een camera in een appartement aanwezig is, is het mogelijk om de camera af te dekken met een kapje waardoor cliënten en familie zich niet bekeken voelen, ondanks dat de camera uitstaat.

Meer over woonzorgtechnologie en privacy is te vinden in het privacyreglement en het daarbij behorend addendum op de website www.wzuveluwe.nl