Zorg & Technologie Bijeenkomst #2

25 juni jl. zijn wij aanwezig geweest bij de projectpresentaties van Opleiden Zorg & Technologie bij de Tech Campus van ROC Midden Nederland.

In de afgelopen periode is het ROC een pilot begonnen, omdat er een grote arbeidsvraag is op het snijvlak van zorg en techniek. Hoe kunnen we in de toekomst werknemers uit de zorg en de techniek naadloos in elkaar laten overlopen? Met deze vraag zijn we 15 april bij elkaar gekomen om met een aantal bedrijven en zorginstellingen te discussiëren wat hiervoor nodig is om de leerlingen op te leiden. Meer over deze bijeenkomst leest u hier.

Na aanleiding van deze vorige bijeenkomst heeft het ROC een multidisciplinair project opgezet. Dit betekent dat het ROC verschillende opleidingen heeft laten samenwerken in één team. Deze teams bestaan uit tweedejaars leerlingen ICT, IT, Mechatronica en leerlingen uit de zorg.  Elke student heeft een aparte rol gekregen die nodig is voor het slagen van hun project.

De bijeenkomst van 25 juni jl. was een bijeenkomst waarbij er samen met enkele bedrijven, zorginstellingen en het ROC aandachtig gekeken en geluisterd werd naar deze tweedejaars. Hierbij lieten de leerlingen hun projecten zien waar zij de afgelopen schoolperiode mee begonnen zijn.

We hebben een paar hele succesvolle projecten gezien van de studenten. Wat ons opviel is dat de studenten heel anders gaan denken als de zorg en techniek bij elkaar komt. Ze zijn niet aan het ontwikkelen om te ontwikkelen, maar ze maken iets voor die specifieke doelgroep. Bij het ontwikkelen werd de techniek aangepast aan de input van de zorg. Doordat dit gebeurt zal de zorg deze ontwikkelingen ook beter gaan begrijpen.

Of het ROC daarbij een aparte opleiding op dit gebied dient te ontwikkelen is nog niet geheel duidelijk. De volgende stap is dat ze studenten uit de zorg, die bijvoorbeeld bij een zorginstelling stagelopen, bij dit project willen betrekken. Een korter traject, zoals een gecertificeerd keuzedeel, zou een goede oplossing zijn. De nadruk ligt vooral op een duurzame samenwerking met het bedrijfsleven en zorginstellingen.

Wij vonden het positief en mooi om te zien wat deze studenten in deze pilot hebben bereikt en we kijken vol verwachting naar de volgende projecten. Het was in ieder geval voor ons als Van Breda BV ontzettend leerzaam om hierbij aanwezig te mogen zijn en onze kijk op het werkveld te mogen delen.

Mocht u ook interesse hebben op onze werkveld visie of wilt u op een andere manier gebruik maken van onze expertise? Neem dan vooral contact met ons op via info@vanbreda.nl.