Zorg & Technologie Bijeenkomst

15 April jl. zijn wij aanwezig geweest op de bijeenkomst Opleiden Zorg & Technologie bij de Tech Campus van ROC Midden Nederland.

Het was een kleinschalige bijeenkomst waarbij er samen met enkele bedrijven, zorginstellingen en het ROC gekeken werd of er een arbeidsvraag was op het snijvlak van zorg en techniek en of het ROC daarbij een aparte opleiding op dit gebied diende te ontwikkelen. Dit mocht ook een korter traject zijn, zoals een gecertificeerd keuzedeel. De nadruk lag vooral op een duurzame samenwerking met het bedrijfsleven en zorginstellingen, waarbij het ROC uit wilde gaan van onze behoeften en wensen.

Na een korte introductie door de Projectleider Loek Hendriks kwamen wij al snel tot discussiëren. De discussies werden vooral gevoerd over hoe werknemers op het snijvlak van zorg, techniek en ICT eruit (moeten) zien en wat eigenlijk het gewenste opleidingstraject is. Hierin waren wij toch wel redelijk eensgezind dat er het communiceren tussen zorg en techniek soms erg lastig is. Zowel in de zorgwereld als in de techniekwereld spreken ze allebei een eigen taaltje. Daardoor is soms moeilijk om elkaar te begrijpen of om vast te stellen wat er precies moet gebeuren om beide partijen bij elkaar te brengen.

Daarbij constateerden wij dat, in vergelijking met het WO als het HBO, er op het MBO geen opleiding is met een echte kruising tussen techniek en zorg. Hier is winst te behalen, omdat de vraag naar deze zorg/techniek combinatie steeds groter wordt. Tevens is het misschien interessant om deze toekomstige MBO studenten ook aan Hbo’ers te koppelen. Daardoor krijgen HBO studenten meer zicht in de techniek in de praktijk, waar de Mbo’ers erg sterk in zijn en kunnen de MBO studenten weer leren van de theoretische kennis van de HBO studenten.

Uiteindelijk zijn we heel benieuwd hoe deze bijeenkomst haar vruchten zal afwerpen voor het ROC! Het was in ieder geval voor ons als Van Breda BV ontzettend leerzaam om hierbij aanwezig te mogen zijn en onze kijk op het werkveld te mogen delen.

Mocht u nou ook interesse hebben op onze werkveld visie of wilt u op een andere manier gebruik maken van onze expertise? Neem dan vooral contact met ons op via info@vanbreda.nl.