Het slimme toegangs- en dwaaldetectiesysteem; meer vrijheid en veiligheid voor bewoners met PG problematiek.

Het is voor zorgorganisaties in sommige situaties niet eenvoudig om bewoners met psychogeriatrische problematiek optimale vrijheid en veiligheid te bieden. Zodra een bewoner binnen het gebouw zoekraakt of wegloopt naar buiten, is de veiligheid van de bewoner dan nog te waarborgen? Voor deze groep bewoners is het locatie- en dwaaldetectiesysteem van Van Breda een uitkomst. Het systeem zorgt ervoor dat bewoners vrijheid ervaren (geen gesloten deuren), terwijl de veiligheid gewaarborgd blijft door slimme detectie op het moment dat dit nodig is. In dit artikel lichten wij graag de voordelen van het dwaaldetectiesysteem voor u uit.

 

1. Persoonlijke dwaalprofielen

De ene bewoner kan zich prima geheel zelfstandig van de ene verdieping naar de andere verplaatsen, bijvoorbeeld van het appartement naar het restaurant. Voor de andere bewoner is dat lastiger. De cirkel waarbinnen een bewoner zich volledig vrij en veilig kan bewegen is dus persoonlijk. Op basis van de persoonlijke situatie van iedere bewoner worden er passende dwaalprofielen opgesteld.

 

2. Detecteren

Het detectiesysteem werkt op basis van een kleine, platte hals-polsmedaillon met RFID-techniek, die op meerdere manieren gedragen kan worden. De bewoner kan de medaillonzender met een flexibele band dragen. Ook kan de band in de kleding verwerkt worden. De medaillonzender ziet eruit als de bekende persoonlijke alarmknop. Hierdoor wordt de zender door bewoners vaak als een vertrouwd object gezien.

Zodra een bewoner met een dwaalprofiel een deur of lift nadert die is voorzien van een dwaaldetectiesys­teem, zal de medaillonzender gedetecteerd worden en is het mogelijk om deur- en liftvergrendeling aan te sturen. Door de slimme deurmagneetschakelaar werkt dit samen met alle (ook bestaande) deuren en deurposten. Daarbij is het ook mogelijk om de zorgmedewerker te voorzien van een dwaalmelding op de smartphone.

Het detectiesysteem van Van Breda is voortdurend in ontwikkeling. Zo maakt Van Breda het nu ook mogelijk om de kamerdeur van de bewoner te laten openen zodra de desbetreffende bewoner in de buurt van de deur komt. Kort voor het bedienen van de deurklink herkent het systeem de bewoner en zal de deur automatisch van het slot gaan. Andere bewoners zullen hierdoor geen toegang hebben tot de kamer van de desbetreffende bewoner. Ook kunnen hierdoor onrustige situaties (met name in de nacht) worden voorkomen.  

De acties die het systeem onderneemt worden vooraf per bewoner geprogrammeerd, deze programmering is op ieder moment aan te passen. Daarbij kan de alarmfunctie, afhankelijk van wat wenselijk is, aan- en uitgezet worden.

 Dwaaldetectie

3. Schaalbaar

Het dwaaldetectiesysteem is schaalbaar. Als zorgorganisatie kunt u er voor kiezen om te starten met het toepassen van dwaaldetectie op bijvoorbeeld de hoofduitgang en dit later op te schalen naar een volwaardig dwaaldetectiesysteem met leefcirkeltechnologie.  

Het concept is toepasbaar in zowel nieuwbouw, als renovatie. Gezamenlijk bekijken wij de situatie en komen we tot een passende oplossing. Met onze ruim 45 jaar ervaring in de zorg, stellen wij een gefundeerd plan op, aansluitend op uw visie over de bewegingsvrijheid van uw bewoners.

 

4. Controleerbare veiligheid

De leefcirkeltechnologie draagt bij aan het gevoel van vrijheid voor de bewoners en aan controleerbare veiligheid voor de zorgmedewerkers.

Met het uitbreiden van het basis-dwaaldetectiesysteem is het mogelijk om personen toe te laten tot bepaalde leefcirkels of per persoon een eigen leefcirkel te creëren.

De leefcirkels kunnen flexibel worden geschaald en handmatig worden aangepast. Zo is het mogelijk dat verschillende bewoners zich mogen begeven in diverse zones. Afhankelijk van de situatie per dag kan de leefcirkel uitgebreid of verkleind worden.

In combinatie met een slim ingerichte buitentuin kunnen bewoners binnen en buiten vrij rondlopen en via een op- en afgang weer terug het gebouw in.

Daarnaast biedt het systeem de mogelijkheid om tijdgestuurd te werken, bijvoorbeeld een verschil overdag in vergelijking tot ’s nachts. 

 

Meer informatie?

Bent u nieuwsgierig geworden naar dit concept? Dan nodigen wij u uit om vrijblijvend contact met ons op te nemen. Wij vertellen u graag over de mogelijkheden waarin onze concepten uw organisatie kunnen ondersteunen.

Uiteraard kunt u zelf onze systemen live komen testen in onze demoruimte in Brummen.

Bent u al in het bezit van ons dwaaldetectiesysteem of bent u benieuwd naar welke accessoires wij leveren? Bezoek dan onze webshop voor een overzicht van ons assortiment.