Klacht indienen

Als u een klacht wilt indienen bij ‘Van Breda’ verzoeken wij u gebruik te maken van dit formulier. Wij verzoeken u het ingevulde klachtenformulier inclusief relevante stukken mee te sturen.


Bijlage toevoegen:

Na het indienen van een klacht wordt deze in behandeling genomen. Binnen een termijn van 2 werkdagen zal er contact met u opgenomen worden over de ingediende klacht.